My Profile Builder

My Profile Builder

Een tool om accuraat en vlot een competentieprofiel van een functie op te stellen

Hiermee krijg je de mogelijkheid om gratis online het juiste profiel voor elke functie te bepalen. Deze tool stelt  iedereen in staat zijn werving & selectie snel en duidelijk af te stemmen op de desbetreffende functie.

Eens het profiel bepaald, krijg je een overzicht van de meest prioritaire competenties; dit zijn dan ook de belangrijkste selectiecriteria.

My Interview Wizard

De Interview Wizard helpt u om tijdens het selectie-interview de juiste vragen te stellen.
Eens het profiel bepaald werd, moet er nog nagegaan worden in welke mate de kandidaten aan dit profiel voldoen!

Op basis van de competenties die via My Profile Builder geïdentificeerd werden wordt er automatisch een interviewformulier aangemaakt. Bij elk van de weerhouden competenties, wordt een set van gerichte vragen getoond en verder uitgewerkt via de STAR methodiek. Daarmee kunnen dan de competenties van de kandidaat getoetst worden aan het profiel dat u met My Profile Builder hebt opgesteld. Met deze lijst van voorbereidde vragen kan u het selectie-interview makkelijk op een professionele manier voeren. Elke gekozen competentie met de daarbij horende interview-vragen wordt apart afgedrukt. Zo kan u tijdens het interview gericht de vereiste competenties afstemmen met die van uw kandidaten.

 

ClientHCM²
ProjectMy Profile Builder
Bekijk project
0000